BAKI  MÜHƏNDİSLİK  UNİVERSİTETİNİN

Bakalavriat səviyyəsinə qəbul olmuş abituriyentlərin nəzərinə!

 

 Universitetə qəbul olmuş hər bir abituriyent aşağıda qeyd olunan sənədləri təqdim
etməklə qeydiyyatdan keçməlidir: 
1. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat- əsli və surəti).
2. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
3. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
4. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
5. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
6. DİM İş nömrəsi və şifrəsi
7. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) (əsli və 2 nüsxə surəti)
8. Birinci kursun illik tam təhsil haqqı (ödənişli əsaslarla qəbul olmuş tələbələr üçün)
         

TƏHSİL HAQQI ÖDƏNİŞİNDƏN AZAD OLUNAN

İMTİYAZLI TƏLƏBƏLƏR 

1. Məcburi köçkün statusu olan tələbələr (tələbənin özünün vəsiqəsi olmalıdır)
2. Şəhid ailəsi statusunu almış ailənin üzvü.
3. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi zamanı  həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən, məhkəmə tərəfindən ölmüş
elan edilən və ya əlil olan vətəndaşların övladları.
4. Hər iki valideynini itirmiş və yaxud bir valideyni vəfat etmiş, o biri valideyni I və II qrup əlil olan
uşaqlar.
5. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar.

Təhsil haqqı ödənişindən azad olunan abituriyentlər
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

I.  Məcburi köçkün statusu olan tələbələr:

1. Tələbənin özünə aid məcburi köçkünlük vəsiqəsi (cari ilin sonunadək qeydiyyatdan keçirilmiş) əsli
və notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti;
2. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
3. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
4. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
5. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
6. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
7. İş nömrəsi və şifrəsi
8. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

II. Şəhid ailəsinin üzvü olan tələbələr:
1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş şəhid ailəsi vəsiqəsinin surəti;
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
3. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
4. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
5. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
6. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
7. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
8. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
9. İş nömrəsi və şifrəsi
10. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
 
    QEYD: 18 yaşı tamam olan abituriyentlər şəhid ailəsinin üzvü kimi müstəqil vəsiqə almalıdır və təhsil
haqqından 23 yaşı tamam olana kimi azad olunur.
 
III.  Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun

müdafiəsi zamanı əlil olmuş vətəndaşların övladları:

1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin əlillik vəsiqəsi (əlilliyin səbəbi yuxarıda göstərildiyi
kimi olmalıdır).
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
3. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
4. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
5. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
6. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
7. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
8. İş nömrəsivə şifrəsi
9. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlarüçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
  III (a)  Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi
əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilən vətəndaşların övladları:
1. Səbəbi göstərilməklə ölüm haqqında şəhadət namənin surəti (itkin düşənin ölmüş elan edilməsi
haqqında məhkəmənin qərarı)
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
3. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
4. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
5. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
6. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
7. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
8. İş nömrəsi və şifrəsi
9. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

IV.  Hər ik ivalideynini itirmiş və yaxud bir valideyni vəfat etmiş,
o biri valideyni I və II qrup əlil olan abituriyentlər: 

1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsinin surəti;
2. Notarial qaydada təsdiq olunmuş valideynin əlillik haqqında vəsiqəsinin surəti və əlillik barədə
arayış.
3. Notarial qaydada təsdiq olunmuş tələbənin doğum haqqında şəhadətnaməsinin surəti ;
4. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
5. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
6. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
7. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
8. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
9. İş nömrəsivə şifrəsi
10. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti
 Qeyd: Ödənişdən azad edilmə 23 yaşınadək qüvvədədir. 
Əlillik arayışları müddətsiz deyilsə, göstərilən müddətə azad olunur.

V. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlar: 
1. Notarial qaydada təsdiq olunmuş əlillik haqqında vəsiqəsinin surəti və əlillik barədə arayış və
yaTibbi-Sosial Ekspert Komissiyasında sonuncu müayinəyə dair arayış.
2. Tam orta təhsil haqqında sənəd  (attestat).
3. Şəxsiyyət  vəsiqəsi (əsli və 3 nüsxə surəti)
4. Fotoşəkil (ağ fonda, rəngli)  3x4  ölçüdə - 6 ədəd
5. Sağlamlıq haqqında arayış  (forma 086)
6. Tərcümeyi-hal (universitetdə doldurulacaq)
7. İş nömrəsi vəşifrəsi
8. İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (oğlanlar üçün) - əsli və 2 nüsxə surəti

 

BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ

2019-2020-ci TƏDRİS İLİ BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

İXTİSASLARIN KEÇİD BALLARI

İxtisasın adı

Tədris dili

Ödənişli

Ödənişsiz

Biznesin idarə edilməsi(AZ)

Azərbaycan

274

322

Biznesin idarə edilməsi(EN)

İngilis

185

598.20

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi(AZ)

Azərbaycan

254.20

474.20

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi(EN)

İngilis

202/64

531.40

İqtisadiyyat(AZ)

Azərbaycan

281.50

360

İqtisadiyyat(EN)

İngilis

203/64

562.80

Maliyyə(AZ)

Azərbaycan

307

457

Maliyyə(EN)

İngilis

256.90

629.10

Mühasibat uçotu və audit(AZ)

Azərbaycan

316.6

435

Mühasibat uçotu və audit(EN)

İngilis

256/91

637.50

Dizayn(AZ)

Azərbaycan

120.30

175.10

Dizayn(EN)

İngilis

125.70

201.10

Ekologiya  mühəndisliyi(EN)

İngilis

313.10

426

Elektrik mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

202/65

369.60

Elektroenergetika  mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

217

423.90

İnformasiya texnologiyaları(AZ)

Azərbaycan

400

578.90

İnformasiya texnologiyaları(EN)

İngilis

541.20

632.10

İnşaat mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

252/75

485.10

İnşaat mühəndisliyi(EN)

İngilis

-

-

Kimya mühəndisliyi(EN)

İngilis

51/76

634.20

Kompüter mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

473.60

578

Kompüter mühəndisliyi(EN)

İngilis

549.90

647.40

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları müh.

Rus

275.60

512.60

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları müh.

Azərbaycan

217

383

Maşın  mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

213.10

374.10

Maşın mühəndisliyi(EN)

İngilis

-

-

Memarlıq(AZ)

Azərbaycan

212

373.20

Memarlıq(EN)

İngilis

211

550.70

Mexanika mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

201.70

483.90

Mexanika mühəndisliyi(EN)

İngilis

263.90

555.40

Mühəndis sis. və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Azərbaycan

215

341.50

Mühəndis sis. və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

İngilis

-

-

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

285/72

322.90

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

289.90

533.50

Sənaye  mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

212

407.30

Sənaye  mühəndisliyi(EN)

İngilis

259.10

453.70

Sistem  mühəndisliyi(AZ)

Azərbaycan

311

578.60

Şəhərsalma(AZ)

Azərbaycan

215

304.90

Biologiya müəllimliyi(EN)

İngilis

304.30

504.40

Fizika müəllimliyi(EN)

İngilis

204.70

448.10

Kimya müəllimliyi(EN)

İngilis

323.80

580.50

Riyaziyyat müəllimliyi(EN)

İngilis

317.20

561.70

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi(EN)

İngilis

469.70

666.70