Kafedralar

Soyadı, adı, atasının adı Vəzifəsi
1 Abbasov Babək Qəhrəman oğlu Kompüter və informasiya texnologiyaları kafedrasının müdiri, t.ü.f.d., dos.
2 Gül Ətrabə Bayram qızı Xarici dillər kafedrasının müdiri, f.ü.f.d., dos.
3 Muxtarov Şəhriyar Zahid oğlu Dünya iqtisadiyyatı kafedrasının müdiri, i.ü.f.d.
4 Əfəndiyev Rakib Feyruz oğlu Riyaziyyat kafedrasının müdiri, f.r.ü.f.d., dos.
5 Dədəyev Bilal Mirzəbala oğlu  Ümumi fənlər kafedrasının müdiri, tarix elmləri namizədi., dos.
6 Ağayev Emin Famil oğlu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, f.ü.f.d., dos.
7 Məmmədov Cəmil Oxtəkin oğlu Pedaqogika kafedrasının müdiri, f.ü.f.d.
8 İmanov Elmar Vaqif oğlu Kimya – biologiya kafedrasının müdiri, k.ü.f.d.
9 Kamalov Nəsimi Bəşir oğlu Biznesin idarə edilməsi kafedrasının müdiri, i.ü.f.d., dos.
10 Həsənov Pərviz Adil oğlu
Sənaye mühəndisliyi kafedrasının müdiri, t.ü.f.d.
11 Quliyev Samir Fikrət oğlu 
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi kafedrasının müdiri, t.ü.f.d., dos.
12 Mirzəyev Hüseyn İbrahim oğlu
Mexanika mühəndisliyi kafedrasının müdiri, tex.ü.f.d., dos.
13 Qasımov Baba Musa oğlu
Fizika kafedrasının müdiri, f.r.e.n., baş elmi işçi
14 Sultanov Firudin Oktay oğlu
Mühasibat uçotu və audit kafedrasının müdiri, i.ü.f.d.
15 Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu
Kimya mühəndisliyi kafedrasının müdiri, k.ü f.d., dos.
16 Adilov Natiq Heybət oğlu
Tərcümə və ingilis dili kafedrasının müdiri, f.ü.f.d.
17 Əliyev Hümbət Nəbi oğlu
Riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri, f.r.e.n.
18 Orucov Sabir Hidayət oğlu
Memarlıq və dizayn kafedrasının müdiri, memarlıq ü.f.d., prof.