Magistratura səviyyəsi üzrə 2019/2020-ci tədris ili üzrə ixtisaslar

Sıra №

İxtisasın şifri

İxtisasın adı

Cəmi

Dövlət sifarişli və ödənişli

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik haqqı məbləği (manatla)

Azərbaycan bölməsi

İngilis bölməsi

Əyani

Əyani

Azərbaycan bölməsi

İngilis bölməsi

1

060201

Filologiya

10

10

 

2000

 

 

 

Azərbaycan ədəbiyyatı

5

5

 

 

 

 

 

Azərbaycan dili

5

5

 

 

 

2

060213

Beynəlxalq münasibətlər

20

20

 

2000

 

 

 

Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya

10

10

 

 

 

 

 

Dünya siyasəti

10

10

 

 

 

3

060401

Dünya iqtisadiyyatı

10

10

 

 

 

 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

10

10

 

2000

 

4

060402

Mühasibat uçotu və audit

20

10

10

2000

2200

 

 

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

20

10

10

 

 

5

060403

Maliyyə

15

15

 

2000

 

 

 

Maliyyə menecmenti

15

15

 

 

 

6

060405

Sənayenin təşkili və idarə edilməsi

15

15

 

2000

 

 

 

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sənaye üzrə)

15

15

 

 

 

7

060409

Biznesin idarə edilməsi

10

10

 

2000

 

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

10

10

 

 

 

8

060410

Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi

10

10

 

2000

 

 

 

Dövlət strukturlarında menecment

10

10

 

 

 

9

060630

Mexanika mühəndisliyi

10

 

10

 

2200

 

 

Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi

5

 

5

 

 

 

 

Tribotexnika

5

 

5

 

 

10

060631

Kompüter mühəndisliyi

5

5

 

2000

 

 

 

Kompüter mühəndisliyi

5

5

 

 

 

11

060632

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

5

 

5

 

2200

 

 

İdarəetmədə informasiya sistemləri

5

 

5

 

 

12

060634

İnşaat mühəndisliyi

5

 

5

 

2200

 

 

Qurğular nəzəriyyəsi

2

 

2

 

 

 

 

Metal konstruksiyası

3

 

3

 

 

13

060641

Kimya mühəndisliyi

12

 

12

 

2200

 

 

Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası

12

 

12

 

 

14

060649

Ekologiya mühəndisliyi

10

 

10

 

2200

 

 

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

10

 

10

 

 

Cəmi

157

105

52

 

 

MBA proqramı üzrə

15

060489

Biznesin idarə edilməsi

125

95

30

2000

2500

 

 

Menecment

10

10

 

 

 

 

 

İnsan resurslarının idarə edilməsi

10

10

 

 

 

 

 

Marketinq (sahələr üzrə)

10

10

 

 

 

 

 

Maliyyə

30

15

15

 

 

 

 

Təhsil üzrə menecment

10

10

 

 

 

 

 

Mühasibat uçotu və audit

15

15

 

 

 

 

 

Biznesin təşkili və idarə edilməsi

40

25

15

 

 

Cəmi

282

200

82