Pedaqoji fakültə

      Pedaqoji fakültə 2017-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Fakültə yarandığı gündən tam orta ümumtəhsil məktəbləri ilə yanaşı, beynəlxalq səviyyəli lisey və gimnaziyalarda tədris prosesini həyata keçirə biləcək müəllim kadrları hazırlayır. Məqsədi dəqiq fənləri ingilis dilində tədris edə bilən mütəxəssislər yetişdirmək olan Pedaqoji fakültə bu sahədə uzun illər ərzində təcrübəli və işlək sistemin olduğu nadir fakültələrdəndir.

Hazırda fakültədə 11 bakalavr, 3 magistr ixtisası üzrə ümumilikdə 932 tələbə təhsil alır. Tələbələrin çoxu dövlət sifarişlidir. Bakalavr üzrə tələbələrin 80%-nə fənlər ingilis dilində tədris olunur. Fakültədə təhsil alan əcnəbi tələbələrin sayı isə 20 nəfərdir. 2019/2020-ci tədris ilində Pedaqoji fakültədə bakalavr ixtisasları üzrə 1 tələbə Prezident təqaüdü, 119 tələbə isə “Gələcəyin müəllimi” təqaüdünü alır.

Fakültədə 102 nəfər professor-müəllim və 17 nəfər texniki-köməkçi heyət olmaqla, 119 əməkdaş çalışır. Fakültənin pedaqoji heyətinə öz sahələri üzrə respublikada tanınmış təcrübəli müəllimlərlə yanaşı, gənc, dinamik, ölkədə və xaricdə müxtəlif səviyyələr üzrə təhsil almış və ya beynəlxalq təcrübə keçmiş kadrlar da daxildir. Fakültə əməkdaşlarının bir qismi təhsillə bağlı respublika əhəmiyyətli layihələrdə iştirak edib və bu fəaliyyətlərini indi də davam etdirirlər. Belə layihələrə fənn olimpiadaları, alternativ dərsliklərin hazırlanması və s. daxildir. Əməkdaşların orta təhsil sahəsi ilə bağlılığı həmin səviyyə üçün mütəxəssis hazırlığına birbaşa müsbət təsir göstərir.

Fakültənin maddi-texniki bazası keyfiyyətli müəllim hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir. Buraya texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuş auditoriyalarla yanaşı, aşağıdakı müasir tipli laboratoriyalar da daxildir: Biologiya laboratoriyası, Kimya laboratoriyası, Fizika laboratoriyası, İnformatika laboratoriyası, Sinxron tərcümə laboratoriyası, Ömürboyu təhsil laboratoriyası.

Ölkədə müasir tələblərə cavab verən müəllim kadrları hazırlamaq üçün Pedaqoji fakültədə texniki imkanlar, təcrübəli kollektiv və şəffaf mühit mövcuddur. Pedaqoji prosesin təşkili və idarəolunması sahəsində dəyərli təcrübə formalaşıb. BMU-da yaradılan yeni şərait müəllim hazırlığının daha yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə imkan verir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Müəllimlik işi həm şərəfli, həm də çətin işdir. Ali məktəb müəllimi olmaq, müəllimlər hazırlamaq, yəni müəllimlər müəllimi olmaq ikiqat şərəfli və eyni zamanda, ikiqat məsuliyyətli işdir" fikrində də vurğulandığı kimi, bu işin çətinliyini anlayır, məsuliyyətini dərk edirik.

Kafedralar

Hazırda fakültədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, Riyaziyyat, Fizika, Pedaqogika, Kimya və biologiya, Riyaziyyat və informatika, Tərcümə və ingilis dili, Xarici dil ixtisas kafedraları fəaliyyət göstərir:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasında 14 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 2 nəfər elmlər doktoru (onlardan 1 nəfəri professor, 1 nəfəri dosent), 6 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (onlardan 5 nəfəri dosent, 1 nəfəri müəllim), eləcə də 2 baş müəllim, 3 müəllim və 1 katibdir. Kafedra müdiri fil.ü.f.d., dos. Emin Ağayevdir.

 Riyaziyyat kafedrasında 10 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 2 nəfəri elmlər doktoru (1 nəfəri professor, 1 nəfər dosent), 3 nəfəri dosent, 4 nəfəri müəllim və 1 nəfəri isə katib vəzifəsində çalışır. Kafedra müdiri dos. Rakib Əfəndiyevdir.

Fizika kafedrasında 12 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 2 nəfəri akademik, 1 nəfəri professor, 2 nəfəri dosent, 5 nəfəri fizika üzrə fəlsəfə doktoru (onlardan 3 nəfəri baş müəllim, 2 nəfəri müəllim), 2 nəfəri isə laborant vəzifəsində çalışır. Kafedra müdiri dos. Baba Qasımovdur.

Riyaziyyat və informatika kafedrasında 8 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfəri riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 3 nəfəri baş müəllim, 3 nəfəri müəllim, 1 nəfəri isə katib vəzifəsində çalışır. Kafedra müdiri r.ü.f.d. Hümbət Əliyevdir.

Tərcümə və ingilis dili kafedrasında 18 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onların 4 nəfəri dosent, 13 nəfəri müəllim, 1 nəfəri isə laborantdır. Kafedra müdiri fil.ü.f.d. Natiq Adilovdur.

Pedaqogika kafedrasında 13 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfəri dosent, 2 nəfəri fəlsəfə doktoru, 2 nəfəri baş müəllim, 8 nəfəri müəllim vəzifəsində çalışır. Kafedra müdiri dos. Cəmil Məmmədovdur.

Kimya və biologiya kafedrasında 12 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 3 nəfəri dosent, 1 nəfəri fəlsəfə doktoru, 2 nəfəri baş müəllim, 3 nəfəri müəllim, 3 nəfəri isə laborant vəzifəsində çalışır. Kafedra müdiri dos. Elmar İmanovdur.

Xarici dillər kafedrasında 24 əməkdaş fəaliyyət göstərir. Onlardan 1 nəfər dosent, 15 nəfər müəllim, 1 nəfər Tədris-metodiki laboratoriyasının müdiri, 1 nəfər baş mütəxəssis, 3 nəfər mütəxəssis və 3 nəfər laborant vəzifəsində çalışır. Kafedraya dos. Ətrabə Gül rəhbərlik edir.

Fakültədə 2 tyutor fəaliyyət göstərir.

İxtisaslar

       Pedaqoji fakültədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, Riyaziyyat müəllimliyi (ingilis dilində), Fizika müəllimliyi (ingilis dilində), Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (ingilis və Azərbaycan dilində), Tərcümə (ingilis dili), Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis dili üzrə), İbtidai sinif müəllimliyi (ingilis və Azərbaycan dilində), Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (ingilis dilində), Kimya müəllimliyi (ingilis dilində), Biologiya müəllimliyi (ingilis dilində), Kimya və biologiya müəllimliyi (Azərbaycan dilində) ixtisasları üzrə bakalavr; Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı və Təhsil üzrə menecment (MBA) ixtisasları üzrə magistr hazırlığı aparılır. Bu ixtisasları bitirən tələbələr həm müəllimlərin işə qəbulu imtahanından müvəffəq olaraq orta təhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, həm də xarici dil təmayüllü lisey və gimnaziyalarda işləmək imkanı qazanırlar.