Bakalavr təhsili

Fakültələr

Mühəndislik Fakültəsi

 • Kompüter mühəndisliyi
 • Fizika mühəndisliyi
 • Elektroenergetika mühəndisliyi
 • Maşın mühəndisliyi
 • Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
 • Mexanika mühəndisliyi
 • Memarlıq
 • İnşaat mühəndisliyi
 • Mühəndis sistemlərinin və qurğuların tikintisi mühəndisliyi
 • Kimya mühəndisliyi
 • Ekologoya mühəndisliyi
 • İnformasiya texnologiyaları
 • Sistem mühəndisliyi
 • Sənaye mühəndisliyi
 • Logistika və nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyi
 • Şəhərsalma
 • Dizayn
Ətraflı

Pedaqoji Fakültə

 • Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi
 • Fizika müəllimliyi
 • Riyaziyyat müəllimliyi
 • Biologiya müəllimliyi
 • Kimya müəllimliyi
Ətraflı

İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi

 • Sənayenin təşkili və idarəetməsi
 • Maliyyə
 • Dövlət və bələdyyə idarəetməsi
 • İqtisadiyyat
 • Biznesin idarə edilməsi
 • Mühasibat uçotu və audit
Ətraflı

Dekanlar

Mühəndislik fakültəsi

Dosent Afər Əlifov


Pedaqoji fakültə

Dosent Niyaməddin Haşımov


İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi

Dosent Mayıs Əzizov