Dosent Afər Əlifov-Mühəndislik  fakültəsi dekanı

 

 Dosent  İslam Hüseynov-Pedaqoji  fakültənin  dekanı

 

 Dosent  Mayıs Əzizov-İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi dekanı