Dekanlar

Mühəndislik fakültəsi

Dosent Afər Əlifov


Pedaqoji fakültə

Ph.d. Elşad Abdullayev


İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi

Dosent Mayıs Əzizov