Dosent Afər Əlifov-Mühəndislik  fakültəsi dekanı

 

 

 

 Pedaqoji  fakültə

 

 

 

 Dosent  Mayıs Əzizov-İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi dekanı