Sıra

Soyadı, adı və ata adı

Elmi adı

Vəzifəsi

1

Məmmədov Havar Əmir oğlu (sədr)

t.e.d. professor

 Rektor

2

Orucov Həmzağa Davut oğlu (sədr müavini)

f.r.e.d. professor

 Tədris işləri üzrə prorektor

3

Hüseynzadə Bayram Əvəz oğlu

s.ü.f.d.

 Tərbiyə işləri üzrə prorektor

4

Süleymanov Elçin Bəhman oğlu

i. ü.f.d

 Elmi işlər üzrə prorektor

5

İmanquliyev Azər Qulu oğlu

t.ü.f.d

 Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

6

Məmmədov Yavər Sərdar oğlu

 

 Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə prorektor, Büdcə komitəsinin sədri

7

Ağamalıyev Fuad Kamil oğlu

 

 Ümumi işlər  üzrə prorektor

8

Qasımov Həzi Ənvər oğlu

 

 Həmkarlar təşkilatının sədri

9

Yusifova Kəmalə Yaşar qızı

 

 Universitetin Elmi katibi

10

Əlifov Afər Sabir oğlu

t.ü.f.d. dosent

 Mühəndislik fakültəsinin dekanı

11

Əzizov Mayis Babulla oğlu

i.ü.f.d. dosent

 İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı

12

Hüseynov İslam Əhməd oğlu

f.ü.f.d.

 Pedagoji  fakültənin dekanı

13

Rza Anar Əli oğlu

i.ü.f.d.

 Şuranın katibi

14

Gül Ətrabə Bayram qızı

f.ü.f.d. dosent

 Dillər məktəbinin direktoru

15

Xasiyev Avtandil Əskər oğlu

 

 Tədris-metodiki şöbəsinin müdiri

16

Məmmədov Samir Qaçay oğlu

t.ü.f.d.

 Texnoparkın müdiri

17

İmanova Sevil Novruz qızı

 

 Xarici əlaqələr və layihələrin idarə olunması şöbəsinin müdiri

18

Qasımov Baba Musa oğlu

f-r.f.d.

 Fizika kafedrasının müdiri

19

Dədəyev Bilal Mirzəbala oğlu

t.ü.f.d. dosent

 Ümumi fənnlər kafedrasının müdiri

20

Əliyev Hümbət Nəbi oğlu

f-r.f.d.

 Riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri

21

Məmmədov Rauf Tofiq oğlu

t.ü.f.d. dosent

 Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri

22

Qayıbov Seyran Salman oğlu

f.ü.f.d.

 Xarici dil kafedrasının müdiri

23

Sultanov Firudin Oktay oğlu

i.ü.f.d.

 Mühasibat uçotu və audit kafedrasının müdiri

24

Məmmədov Qürbət Məmməd oğlu

 

 Hüquqşünas

25

Abbasov Babək Qəhrəman oğlu

t.ü.f.d.

 Kompüter və informasiya texnologiyası  kafedrasının müdiri

26

İsgəndərov Murad Nuhbala oğlu

i.ü.f.d. 

 Biznesin idarəedilməsi kafedrasının dosenti

27

Abdullayev Yusif Əfrəddin oğlu

k.ü.f.d. dosent

 Kimya mühəndisliyi kafedrasının müdiri

28

Abdullayev Amil Alqış oğlu

tələbə

 Tələbə Həmkarlar təşkilatının  sədri  

29

Abbasova Mahtəb İlqar qızı

tələbə

 Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri

30

Mirzəyev Elnur Vaqif oğlu

tələbə

 Tələbə gənclər təşkilatının sədri