Kafedralar

Babək Abbasov Kompüter və informasiya texnologiyaları Kafedra müdiri f.d
Ədalət İbadov Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedra müdiri f.d
Nəsimi Kamalov Biznesin idarə edilməsi Kafedra müdiri f.d
Fərid Cəbiyev Dünya İqtisadiyyatı Kafedra müdiri f.d
Bilal Dədəyev Ümumi fənnlər kafedrası Kafedra müdiri f.d
Hümbət Əliyev Riyaziyyat və informatika Kafedra müdiri f.d
Emin Ağayev Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri f.d
Elvin Əlirzayev Maliyyə Kafedra müdiri f.d
Cəmil Məmmədov Pedaqogika Kafedra müdiri f.d
Elmar İmanov Kimya və biologiya Kafedra müdiri f.d
Rakib Əfəndiyev Riyaziyyat Kafedra müdiri Dosent
Pərviz Həsənov Sənayenin təşkili və idarə olunması Kafedra müdiri f.d
Hüseyn Mirzəyev Mexanika Mühəndisliyi Kafedra müdiri Dosent
Samir Quliyev Beynəlxalq münasibətlər Kafedra müdiri f.d
Baba Qasımov Fizika Kafedra müdiri f.d
Firudin Sultanov Mühasibat uçotu və audit Kafedra müdiri f.d
Seyran Qayıbov Xarici dil Kafedra müdiri f.d
Yusif Abdullayev Kimya mühəndisliyi Kafedra müdiri Dosent
Natiq Adilov Tərcümə və İngilis dili Kafedra müdiri f.d
Sabir Orucov Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Kafedra müdiri Professor