Kafedralar

t.ü.f.d. Babək Abbasov Kompüter və informasiya texnologiyaları Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Nəsimi Kamalov Biznesin idarə edilməsi Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Şəhriyar Muxtarov Dünya İqtisadiyyatı Kafedra müdiri
Dosent Bilal Dədəyev Ümumi fənnlər kafedrası Kafedra müdiri
f.r.e.n. Hümbət Əliyev Riyaziyyat və informatika Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Emin Ağayev Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Elvin Əlirzayev Maliyyə Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Cəmil Məmmədov Pedaqogika Kafedra müdiri
k.ü.f.d. Elmar İmanov Kimya və biologiya Kafedra müdiri
Dosent Rakib Əfəndiyev Riyaziyyat Kafedra müdiri
t.ü.f.d. Pərviz Həsənov Sənayenin təşkili və idarə olunması Kafedra müdiri
Dosent Hüseyn Mirzəyev Mexanika Mühəndisliyi Kafedra müdiri
t.ü.f.d. Samir Quliyev Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedra müdiri
f.r.e.n. Baba Qasımov Fizika Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Firudin Sultanov Mühasibat uçotu və audit Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Ətrabə Gül Xarici dil Kafedra müdiri
Dosent Yusif Abdullayev Kimya mühəndisliyi Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Natiq Adilov Tərcümə və İngilis dili Kafedra müdiri
Professor Sabir Orucov Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Kafedra müdiri