Kafedralar

t.ü.f.d. Babək Abbasov Kompüter və informasiya texnologiyaları Kafedra müdiri
s.ü.f.d. Ədalət İbadov Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Nəsimi Kamalov Biznesin idarə edilməsi Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Sərvər Qurbanov Dünya İqtisadiyyatı Kafedra müdiri
Dosent Bilal Dədəyev Ümumi fənnlər kafedrası Kafedra müdiri
f.r.e.n. Hümbət Əliyev Riyaziyyat və informatika Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Emin Ağayev Azərbaycan dili və ədəbiyyatı Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Elvin Əlirzayev Maliyyə Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Cəmil Məmmədov Pedaqogika Kafedra müdiri
k.ü.f.d. Elmar İmanov Kimya və biologiya Kafedra müdiri
Dosent Rakib Əfəndiyev Riyaziyyat Kafedra müdiri
t.ü.f.d. Pərviz Həsənov Sənayenin təşkili və idarə olunması Kafedra müdiri
Dosent Hüseyn Mirzəyev Mexanika Mühəndisliyi Kafedra müdiri
t.ü.f.d. Samir Quliyev Beynəlxalq münasibətlər Kafedra müdiri
f.r.e.n. Baba Qasımov Fizika Kafedra müdiri
i.ü.f.d. Firudin Sultanov Mühasibat uçotu və audit Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Seyran Qayıbov Xarici dil Kafedra müdiri
Dosent Yusif Abdullayev Kimya mühəndisliyi Kafedra müdiri
f.ü.f.d. Natiq Adilov Tərcümə və İngilis dili Kafedra müdiri
Professor Sabir Orucov Memarlıq və İnşaat Mühəndisliyi Kafedra müdiri