PEDAQOGİKA KAFEDRASI

    Pedaqogika kafedrası 2016-2017 tədris ilində fəaliyyətə başlamışdır.  Fakültəmiz  İbtidai sinif müəllimliyi və Məktəbəqədər təhsil üzrə 4 illik bakalavr təhsili verməkdədir. Bundan başqa kafedramızda Təhsil üzrə menecment-MBA üzrə magistr təhsili almaq mümkündür.

    Pedaqogika kafedrası bakalavr proqramları 6 yaşına qədər məktəbəqədər uşaqlara və 11 yaşına qədər ibtidai siniflərə təhsil verə biləcək bacarıq və təcrübəyə sahib müəllimləri yetişdirmək məqsədiylə qurulmuşdur.    

    Pedaqogika kafedrası yüksək keyfiyyətli professor, müəllim heyəti ilə bakalavr və magistratura pilləsində tədris planında nəzərdə tutulan fənlərin tədrisini həyata keçirir.

    Kafedra üzvləri ilə yanaşı doktorant və dissertantlar elmi tədqiqat işlərini davam etdirirlər. 2018-ci hesabat ilində kafedrada 7 nəfər doktorant və dissertant təhsil və elmi tədqiqat işi ilə məşğul olmuşlar.

    Kafedrada bakalavr tələbələrinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti xətti ilə elmi-tədqiqat işinə cəlb olunmasına xüsusi diqqət yetirilir.

Missiya

   Kafedranın məramı müasir təlim metodikasına əsaslanan təlim və tərbiyəni, yeni nəsil yetişdirməyi və bəşəriyyətə xidməti həyatının qayəsinə çevirmiş, uşaq psixologiyasını dərindən bilən ibtidai və məktəbəqədər təhsil müəssisələri üçün müəllimlər hazırlamaqdır.

Məqsəd

    Kafedrada təhsil alan tələbələrdə geniş dünyagörüşünə, estetik zövqün formalaşmasına da xüsusi diqqət yetirilir.

    Qabaqcıl dünya təcrübəsi və milli təhsil ənənələri əsasında tərtib olunmuş, forma və məzmun baxımından bir-birini tamamlayan tədris planı və fənn proqramları yüksək səviyyəli kadr hazırlığına imkan verir.

Nəticə

    Məzunlarımız ibtidai və məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası, təhsilin idarə olunmasının metodologiyası ixitisasları üzrə magistrantura təhsili ala bilərlər.

     Tələbələrimiz Bakı şəhərində qabaqcıl təhsil müəssisələrində pedaqoji təcrübə keçə bilirlər.

     Kafedranın məzunları dövlət və özəl uşaq baxçalarında, məktəbəqədər hazırlıq müəssisələrində və  siniflərdə işləyə bilərlər. İbtidai təhsil müəssisələrində, metodiki mərkəzlərdə və digər müvafiq kurslarda tədris fəaliyyətilə məşğul ola bilərlər.

 Təcrübə

    Kafedramızın  III - IV kurs tələbələri  Sağlam Təhsil siniflərində, son kurs tələbələri isə özəl və dövlət təhsil müəssisələrində təcrübə keçirlər. 

Beynəlxalq əlaqələr

    Kafedramız Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi ilə birlikdə Erasmus+ proqarmlarında, tələbə mübadilə  layihələrində  iştirak edir. Əməkdaşlarımız  və tələbələrimiz layihə çərçivəsində fəal iştirak edirlər.

Akademik Heyət

Cəmil Məmmədov - Dosent

Şaiqə İsgəndərova - Dosent

Cəsarət Valehov - Dosent

İlhamə Sultanova - Baş müəllim

Elnarə Məmmədova - Baş müəllim

Hüseyn Xəlilov- Baş müəllim

Aygün Qaracayeva - Müəllim

Sevinc Məhərrəmova - Müəllim

Günel Şəmilzadə- Müəllim

Könül Məmmədova - Müəllim

Nərgiz Məcidli - Müəllim

Nərmin İbrahimova - Müəllim

Aynur Məmmədova - Müəllim

Gülbiçə Zahidova - Müəllim

Təranə Abdullayeva - Müəllim