Labaratoriyalar

Məqsədimiz gənc nəsilə təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır


335

Müəllim

4.702

Tələbə

27

İxtisas


Kompüter və İT

Kompüter labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

İKT labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Elektronika labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Təbiət Elmləri

Kimya labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Biologiya labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Fizika labaratoriyası

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı