Abituryentlər üçün ixtisaslar haqqında (video) məlumat

Bakalavr təhsili

BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ

2018-2019-cu TƏDRİS İLİ BAKALAVR SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ

İXTİSASLARIN KEÇİD BALLARI

İxtisasın adı

Tədris dili

Ödənilşli

Ödənişsiz

Kompüter mühəndisliyi

Azərbaycan

200

555

İnformasiya texnologiyaları

Azərbaycan

250

540

Mexanika mühəndisliyi

Azərbaycan

230

488

İnşaat Mühəndisliyi

Azərbaycan

250

434

Kimya mühəndisliyi

Azərbaycan

245

578

Elektirik Mühəndisliyi

Azərbaycan

Yeni

Yeni

Sənaye  mühəndisliyi

Azərbaycan

226

425

Elektroenergetika  mühəndisliyi

Azərbaycan

231

441

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

Azərbaycan

262

541

Sistem  mühəndisliyi

Azərbaycan

266

576

Memarlıq

Azərbaycan

257

383

Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi

Azərbaycan

209

345

Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi

Azərbaycan

Yeni

Yeni

Şəhərsalma

Azərbaycan

203

350

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları mühəndisliyi

Azərbaycan

247

343

Dizayn

Azərbaycan

204

389

Maliyyə

Azərbaycan

314

-

Biznesin idarə edilməsi

Azərbaycan

284

-

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Azərbaycan

290

504

İqtisadiyyat

Azərbaycan

280

-

Mühasibat uçotu və audit

Azərbaycan

335

-

Ekologiya  mühəndisliyi

İngilis

Yeni

Yeni

Kompüter mühəndisliyi

İngilis

-

648

İnformasiya texnologiyaları

İngilis

-

634

Kimya mühəndisliyi

İngilis

461

574

Mexanika mühəndisliyi

İngilis

-

541

İnşaat mühəndisliyi

İngilis

-

446

Sənaye  mühəndisliyi

İngilis

275

425

Memarlıq

İngilis

-

396

Biznesin idarə edilməsi

İngilis

266

600

İqtisadiyyat

İngilis

261

594

Maliyyə

İngilis

295

648

Mühasibat uçotu və audit

İngilis

396

610

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İngilis

259

493

Riyaziyyat müəllimliyi

İngilis

373

456

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

İngilis

511

511

Fizika müəllimliyi

İngilis

217

447

Kimya müəllimliyi

İngilis

367

539

Biologiya müəllimliyi

İngilis

331

501

Logistika və nəqliyyat  texnologiyaları mühəndisliyi

Rus

226

-

Dekanlar

Mühəndislik fakültəsi

Dosent Afər Əlifov

 

Pedaqoji fakültə

F.d Elşad Abdullayev


İqtisadiyyat və idarəetmə fakultəsi

Dosent Mayıs Əzizov