Təhsil

Məqsədimiz gənc nəsilə təhsil verib onları gələcəyə hazırlamaqdır


335

Müəllim

4.702

Tələbə

28

İxtisas


Bakalavr Təhsili

Mühəndislik fakültəsi

Kompüter elmləri və sənaye, memarlıq, dizayn və inşaat, kimya və ekologiya kimi ixtitsaslarla tələbələrə bənzərsiz imkanlar verir

Ətraflı

Pedaqoji fakültə

Riyaziyyat və informatika, fizika, kimya və biologiya sahələrində həm nəzəri, həm də praktiki biliklərə malik gənc müəllimlər və mütəxəssislər hazırlayır

Ətraflı

İqtisadiyyat və İdarəetmə fakültəsi

Maliyyə və mühasibat, dövlət və biznesin idarəetməsi isxisasların tələbələri iqtisadi prosesləri təhlil və analitik analizetmə qabiliyyətinə sahib olacaqlar

Ətraflı

Tədris hissəsi

Təldris hissəsi Universitet tələbələrinin sənədləşməsi ilə əlaqədar çoxlu funksiyalar yerinə yetirir Tədris haqqında daha ətraflı

Akademik Təhsil

Magistratura

Kompüter mühəndisliyi, İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi, Mexanika mühəndisliyi, Kimya mühəndisliyi, Sənayenin təşkili və idarə olunması, MBA v.s. çoxlu ixtisaslar üzrə magistratura təhsili

Ətraflı

Doktorantura

Riyaziyyat, Mexanika, Fizika, Texnika elmləri, İqtisad elmləri, Filologiya elmləri, Dünya ədəbiyyatı, Pedaqogika sahələrində fəlsəfə doktoru üzrə qəbula açıqdır

Ətraflı