Niyaməddin Haşımov Valeh

Haqqında

  Bölmə Pedaqoji
  Vəzifə Tədris işləri üzrə Dekan müavini
  Ailə vəziyyəti Evli

  Azərbaycan (Ana dili) Səlis
  Türk Səlis
  İngilis Zəif
  Rusca Zəif

  Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint.

Təhsil

 • Doktorantura 05-FEB-08

  Azərbaycan Respublikası Prezident Yanında Ali Atestasiya Komissiyası Filologiya Elmləri Namizədi

  Diplom EN 04892

 • Magistratura 21-JUN-03

  Lənkəran Dövlət Universiteti Azərbaycan ədəbiyyatı

  Diplom MNA № 007170

 • Bakalavriat 04-JUL-01

  Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

  Diplom A № 094607

İş təcrübəsi

 • 01-FEB-19 01-APR-19
  Pedaqoji fakültə dekan əvəzi

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-FEB-17 Davam edir
  Pedaqoji fakültə / Tədris İşləri üzrə dekan müavini, dosent

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Mühəndislik Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-15 01-OCT-16
  SHEİ / Uşaq Ədəbiyyatı Tədqiqatları Şöbəsi / Aparıcı elmi işçi / Müdir

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-13 01-FEB-17
  Pedaqoji fakültə / Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi bölməsi / Baş müəllim

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-10 01-JUL-13
  Müdir

  "ÇAĞ" Öyrətim, Araz Hazırlıq Kursları Zaqatala filialı

  Azərbaycan/Zaqatala

 • 01-AUG-09 01-JUL-10
  ATÖL Baş İdarə / Azərbaycan dili və ədəbiyyatı / Metodbirləşmə sədri

  "ÇAĞ" Öyrətim, Bakı Özəl Türk Liseyi

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-AUG-07 01-JUL-09
  ATÖL Baş İdarə / Azərbaycan dili və ədəbiyyatı / Metodbirləşmə sədri

  "ÇAĞ" Öyrətim, Qafqaz Azərbaycan-Türkiyə Özəl Gimnaziyası

  Azərbaycan/Bakı

 • 01-SEP-06 01-JUL-07
  Müdir müavini

  "ÇAĞ" Öyrətim, Mingəçevir Özəl Türk Liseyi

  Azərbaycan/Mingəçevir

 • 01-JAN-04 01-DEC-06
  Aspirantura

  Gəncə Dövlət Universiteti

  Azərbaycan/Gəncə

Nəşrlər

  Nəşrlər
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin bədii dilində dil-diş samitlərinin poetikası. Elmi Xəbərlər / Humanitar Elmləri Bölməsi / Lənkəran Dövlət Universiteti. 2018(1):s. 76-81
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin bədii dilində sintaktik konstruksiyalar və poetik vasitələr. Philology and pedagogy / Journal of Baku Engineering University. 2017;1(1):s.18-23
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin əsərlərində məcazi mənalı vahidlərin üslubi rolu. Philology and pedagogy / Journal of Baku Engineering University. 2017;2(1):s. 138-142
 • Haşımov N. Ə.Vəliyevin əsərlərində frazeoloji vahidlərin üslubi xüsusiyyətləri. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. 2016;Number 1(Volume 4):səh. 12-17
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin bədii dilində dilarxası saitlərin intensivliyi və poetikası. Elmi Xəbərlər / Fundamental, Humanitar və Təbiət elmləri seriyası / Gəncə Dövlət Universiteti. 2016;3(4):səh.119-124
 • Haşımov N. Ə.Vəliyevin əsərlərində sintaktik təkrarların və paralellərin mətni-üslubi xüsusiyyətləri. Journal of Qafqaz - Filologiya və Pedaqogika. 2016;Number 2(Volume 4):səh.154-160
 • Haşımov N. Fonetik repetisiya və bədii mətn . ELMİ XƏBƏRLƏR / Sosial və Humanitar Elmlər bölməsi / Sumqayıt Dövlət Universiteti . 2016;4(12):səh.10-15
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin bədii dilində dialekt sözlərin üslubu. Terminologiya məsələləri / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında Terminologiya Komissiyası. 2016;2(2):səh.154-160
 • Beynəlxalq konfranslar
 • Haşımov N. Əli Vəliyevin əsərlərində üslubi onomastika. "Türkoloji Elmi-Mədəni Hərəkatda Ortaq Dəyərlər və Yeni Çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. Noyabr 2016:s. 364-368, url: [1]
 • Haşımov N. Mirze Alekber Sabirin öznesi çocuk şiirleri. II.Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu. Türkiyə. Oktyabr 2015:s. 615-622, url: [2]
 • Haşımov N. Müəllimlik peşəsinə fərqli bir baxış. Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri / V Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan. May 2015:s.521-523, url: [3]
 • Haşımov N. Vaqif Hüseynovun sənətkarlıq xüsusiyyətləri(Tezis). Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:s. 942-943, url: [4]
 • Haşımov N. Dilin inkişaf prosesi və lüğətlər(Tezis). Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı. Azərbaycan. Aprel 2015:s. 906-907, url: [5]

Layihələr

 • Layihənin adı: İnformatika-10/11 (dərslik və metodik vəsaitlərinin hazırlanması); Donor: Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi; Vəzifə: Ədəbi redaktor;
  Qeyd: İnformatika təmayüllü tam orta təhsil proqramının 10 və 11-ci siniflər üzrə hazırlanan dərslik və metodik vəsaitləri (4 kitab)
 • Layihənin adı: "Mikroiqtisadiyyatın əsasları"nın tərcüməsi (Karl E. Case, Ray C. Fair, Sharon E. Oster); Donor: "BP-Azərbaycan" şirkəti; Vəzifə: Ədəbi redaktor;
  Qeyd: Layihə 9 nəfərlik qrup tərəfindən başa çatdırılmışdır.
 • Layihənin adı: Qəbul İmtahanlarının Məzmununun İnkişaf Dinamikası / Azərbaycan dili və ədəbiyyat (1992-2012) / Elmi-metodiki vəsait; Donor: TQDK; Vəzifə: Layihə icraçısı;
  Qeyd: Layihə üzərində işləyənlər: 1.Fil.ü.f.d.N.V.Haşımov (1992-2000-ci illər) 2.S.K.Hüseynov 3.Z.F.Fərhadov